Homes de la marjal (2017)

Un documental protagonitzat per Ramon Aleixandre, a qui també ret homenatge, i els seus germans, veïns del Palmar coneguts pel malnom dels Caragolins; pescadors i agricultors de l’Albufera de València.

Aigua nova (2015)

A la marjal arrossera de l’Albufera, a l’època de la sembra, assistim a la relació d’un agricultor jove, Francesc Moncholí, amb un món envellit i alhora radicalment transformat als darrers cinquanta anys; un món amenaçat pel progrés i el pas del temps on encara uns pocs troben conscient i voluntàriament un projecte de vida.

Per als pardals (2014)

L’interès principal dels espantalls resideix en la paradoxa d’interpretar, d’una manera naif, la figura humana dirigint-se a un grup d’espectadors tan sorprenent com són les aus, constituint un dels fenòmens més transversals de l’Art Brut.

Poemes a l’Horta (2014)

Aquesta pel·lícula és fruit d’una experiència participativa realitzada amb un grup d’habitants de l’horta de Godella. Arran d’una lectura de poemes de Vicent Andrés Estellés, veiem sorgir entre les persones participants testimoniatges de la memòria de les seues pròpies vides i de la del seu entorn, discursos sobre el passat, el present i el futur de les seues formes de vida.

Esperant l’aigua (2012)

Diversos agricultors esperen l’arribada de l’aigua als seus camps. Mentre ho fa, assistim a un fragment de la seua realitat quotidiana, d’un món amenaçat que s’antoixa ple de riquesa sensible i de coneixement.

Temps d’aigua (2009)

Una aproximació a la gent que encara habita prop de l’Albufera, als seus ritmes i ritus ancestrals, centrada especialment en la vida dels últims ‘indígenes’ del lloc, uns adolescents que viuen al barri del Tremolar, i en l’aparició de nous pobladors immigrants.