Les Espigolaores

Les Espigolaores

Les Espigolaores és un col·lectiu que treballa en la recuperació del coneixement i la memòria oral de les dones rurals i llauradores des d’una perspectiva feminista.