Aquesta pel·lícula és fruit d’una experiència participativa realitzada amb un grup d’habitants de l’horta de Godella. Arran d’una lectura de poemes de Vicent Andrés Estellés, veiem sorgir entre les persones participants testimoniatges de la memòria de les seues pròpies vides i de la del seu entorn, discursos sobre el passat, el present i el futur de les seues formes de vida.

Entre la performance poètica i el grup de discussió sociològic, en Poemes a l’Horta no només es debat i es parla sobre tot allò que evoquen les imatges poètiques a les persones que les escolten, configurant un document fílmic de memòria oral i visual, sinó que assistim també a una autèntica reapropiació del discurs culte pel discurs popular, a una tornada de les paraules dels poemes a la terra de la qual van sorgir, a un diàleg continu entre les veus de la poesia i algunes de les veus d’aqueix poble que és la seua matriu i el cos viu de la seua llengua.

Segon capítol de la sèrie documental Esperant l’aigua.

Direcció: Miguel Ángel Baixauli.
Producció: Guillermo Palau i Mar Ortega (Fundació Assut / Artxiviu de l’Horta)

2014. Color. 45 min.