Territorio archivo [territorioarchivo.org] és un treball proposat pel creador audiovisual Chus Domínguez i desenvolupat per la Fundación Cerezales Antonino y Cinia [fcayc.org], juntament amb el Centre de Desenvolupament Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez [cds.fundaciongsr.com], així com amb conservadors domèstics i la col·laboració d’un grup de recerca procedent de diversos àmbits: estudis culturals, cinema, arxivística, documentació, teoria de la imatge, visualització de dades i estructura de la informació.

Des de 2011, aborda, a partir d’una lògica de no ficció i mitjançant un programa d’activacions, el grau d’interdependència que s’estableix entre la idea de territori i la d’arxiu sobre l’horitzó de vuit nuclis rurals —en diferent grau—, distribuïts en dues províncies / regions de Castella i León: set d’ells situats en la província de León, en la comarca Condado-Curueño —Cerezales del Condado, Castro del Condado, Ambasaguas de Curueño, Dehesa de Curueño, Barrio de Nuestra Señora, Barrillos de Curueño y Lugán— i un de més, Peñaranda de Bracamonte, situat a Salamanca i població principal de la comarca de Tierra de Peñaranda. A més, el projecte diposita la principal autoritat en la construcció dels relats comuns, aquells que donen sentit col·lectiu a qualsevol lectura social, cultural, econòmica o històrica d’un lloc, sobre els propis habitants dels nuclis assenyalats.

Des de l’àlbum familiar com a síntesi de la memòria íntima fins a les diferents categories de la sala d’exposicions com a destinació pública del document es produeix un recorregut que transita a través de nombroses fites conceptuals, metodològics i formals, essencials per a comprendre bona part del treball de l’art en l’últim segle: la compulsió privada d’arxivar en imatges; la construcció d’identitats locals o etnològiques mitjançant la identificació dels seus objectes, paisatges, relacions o individus; els drets de l’entrevistat; la tensió entre veritat i ficció documental, entre arxiu i exposició, entre ús i abús del document; la repercussió iconogràfica i conceptual de l’estructura arxivística i documental sobre l’estètica i la creació contemporànies; certs absurds—o desplaçaments— del costum taxonòmica; les ramificacions contemporànies de l’art de la memòria; la capacitat de les organitzacions d’imatges —i dels relats orals— per a catalogar i al mateix temps construir la realitat que representen.

Territori archivo és un procés de treball permeable a la incorporació de nous nodes de recerca i poblacions. La seua metodologia és replicable i evolutiva. Els seus resultats, dubtes, troballes i conclusions són accessibles i es distribueixen a través de llicències obertes Creative Commons.