Esperant l’aigua (2012)

Diversos agricultors esperen l’arribada de l’aigua als seus camps. Mentre ho fa, assistim a un fragment de la seua realitat quotidiana, d’un món amenaçat que s’antoixa ple de riquesa sensible i de coneixement.

Temps d’aigua (2009)

Una aproximació a la gent que encara habita prop de l’Albufera, als seus ritmes i ritus ancestrals, centrada especialment en la vida dels últims ‘indígenes’ del lloc, uns adolescents que viuen al barri del Tremolar, i en l’aparició de nous pobladors immigrants.