Els records i experiències —els «ecosabers»— dels darrers protagonistes de la història de l’Horta de València estan desapareixent perquè en aquest medi agrari a penes hi ha ja relleu generacional. Aquest formidable patrimoni de coneixement, indispensable per a entendre els paisatges culturals lligats al regadiu tradicional, és l’objecte d’Artxiviu de l’Horta, el nostre projecte col·laboratiu amb el qual volem indagar en aquesta memòria i aquesta realitat, i que pretén ser arxiu i vehicle de coneixement, conservació i creació.

Entre les iniciatives de recuperació de la memòria que plantegem en Artxiviu de l’Horta i que estan subvencionades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, s’inclouen els tallers de «digitalització casolana» que durant els últims mesos s’han celebrat a Torrent, Godella i Castellar-L’Oliveral. El cineasta Miguel Ángel Baixauli, membre del col·lectiu, explica que «amb eines que estan a l’abast de tots, mitjançant programes informàtics i aplicacions mòbils que són moltes vegades gratuïts, és fàcil fer memòria i conservar-la. Amb la digitalització, mitjançant la recuperació i l’arxiu de les fotos, les pel·lícules en Súper-8 o les cintes de vídeo que guardem en àlbums i col·leccions familiars, podrem anar rescatant i reunint una part important del llegat cultural de l’Horta».

Però, els tallers de digitalització no només tracten de salvaguardar aquest llegat amenaçat per l’oblit i la desaparició. A més a més, d’una banda provoquen que aflore la memòria personal a partir dels materials que cadascú aporta al taller, i de l’altra estimulen la creació de nous productes audiovisuals des de l’expressió compartida d’aquests records.

Un dels conductors d’aquests tallers de digitalització casolana, José Juan Martínez, professor del Laboratori de Creacions Intermèdia de la UPV, assegura que hi ha tota una gamma d’eines que van des del més rudimentari a allò quasi professional: «En els tallers, hem tractat de reunir una mostra de totes les opcions, des de programes bàsics d’escanejament a sistemes professionals. Hi ha tècniques de tot tipus que, en qualsevol cas, són vàlides puix que serveixen per a digitalitzar, conservar i classificar materials que amb el pas del temps es perden, es deterioren i fins i tot es destrueixen».

Celebrats entre febrer, març i abril d’enguany, en els tallers han col·laborat els ajuntaments de Torrent i Godella, el Museu Comarcal de l’Horta Sud i l’Associació de Veïnes i Veïns de Castellar-L’Oliveral.