Vídeo presentat en l’edició de Rec a Manta de 2016, primera convocatòria d’arxius domèstics de l’Horta de València.

Títol: El nuc del canyisser
Persona entrevistada: Juanito Aguilar Torres
Autor: Marina Bartual Aguilar
Lloc: Partida de Dalt, Campanar, València