Carme Carinyena, nascuda en 1922, filla del moliner d’Albalat dels Sorells, és entrevistada a sa casa, on recorda com era la vida al molí i a l’Horta.

Realització, càmera i edició: Daniel Tomàs Marquina (danieltomasmarquina.com). Entrevista: Ignasi Mangue (Fundació Assut / Artxiviu de l’Horta).

Artxiviu de l’Horta, 2015. Color. 13 min.