Vídeo presentat en l’edició de Rec a Manta de 2016, primera convocatòria d’arxius domèstics de l’Horta de València.

Títol: Caçar rates
Persona entrevistada: Manel Montal Reyes
Autor: Manel Montal Gala
Lloc: Plaça del Mercat d’Algiròs, València