Vídeo presentat en l’edició de Rec a Manta de 2016, primera convocatòria d’arxius domèstics de l’Horta de València.

Títol: Agricultura
Persona entrevistada: Manuel Gimeno González
Autor: Amparo Gimeno Real
Lloc: Carrera d’En Corts (València)