Una mestra jubilada recorda l’escoleta de l’Horta on va donar classes, situada junt a l’ermita de Santa Bàrbara d’Alboraia. Dur.: 3 min.

Títol: L’escoleta de l’Horta
Persona entrevistada: María Cruz Salvador García

Autor: Guillermo Palau Salvador