I Rec a Manta (2016)

La primera edició de Rec a Manta animava a la gent de l’Horta, principalment els joves, a entrevistar i enregistrar en vídeo als seus majors, últims dipositaris d’uns coneixements i una cultura lligats al medi agrari que estan en perill d’extinció.

Els vídeos reunits són el resultat d’una conversa o una entrevista i estan relacionats amb la vida a l’Horta. Amb aquesta iniciativa, s’ha volgut fomentar l’ús del mitjà audiovisual com una eina al servei de la participació de tots en la conservació d’aquest patrimoni comú, en la posada en valor d’un llegat cultural que és essencial per a la comprensió i la sostenibilitat d’aquests paisatges agrícoles.